Opavsko je oblastí s převážně zemědělskou produkcí. S výnosy při sklizni obilovin byli zemědělci v regionu celkem spokojeni, ale na jiných místech republiky jejich kolegové zase splakali nad výdělkem. Kvalita úrody závisela na počasí i druhu pěstované komodity. „Na Opavsku dopadl hůř jarní ječmen, který zasáhlo sucho, ale zdražování výkupních cen obilí je celoevropským trendem, kterému se naše republika vyhnout nemůže. Tlak na zvyšování cen potravin bude určitě trvalý,“ říká zástupce ředitele opavské zemědělské agentury Jaroslav Baránek. Růst cen při výkupu zemědělských produktů se logicky promítne i do cen pro spotřebitele.

Chystané zdražení se týká zejména masa i uzenin, mléka a výrobků z něj i mouky a pečiva. Důvodem je zejména výrazný růst ceny obilí, který následně zvedá náklady na chov prasat a drůbeže. „Výkupní ceny právě u drůbeže nebo prasat byly skutečně velmi nízké a nepokrývaly ani výrobní náklady. To byl hlavní důvod, proč už mnozí zemědělci na Opavsku od chovu prasat upustili,“ dodává Jaroslav Baránek. Největším chovatelem prasat a mléčných krav v okrese je Zemědělský podnik Otice, který má v současné době 6 000 prasat a 800 dojnic. „Náš hospodářský výnos v chovu prasat představuje milionové ztráty, dané špatnou cenovou politikou. Nyní sice dochází k mírnému oživení ceny, která nám však likvidaci ztrát z minulého období nezabezpečí.

Cena mléka je stále pod hranicí nákladů a v současné době očekáváme její výrazný nárůst. Odvozený je od silného nedostatku mléka v celém světě. Drastická likvidace stád spolu se změnami počasí způsobila, že soběstačnost naší republiky je v produkci mléka dávnou minulostí a navýšení ceny představuje holou nevyhnutelnost,“ konstatuje ředitel Oldřich Planka. Největším producentem brojlerů v regionu je Obchodní družstvo vlastníků Oldřišov, které má ve svých halách zhruba 35 až 39 tisíc kuřat. „Výkupní ceny ve výši 20,80 až 22 korun za kilogram živé váhy nám náklady rozhodně nepokrývaly. V současné době stouply na 25 korun a to nám bude stačit zřejmě jen na úhradu nákladů bez zisku. Smutné je, že potraviny bývaly zdražovány už v minulosti, ale do výkupních cen se to nepromítlo. Konzumentům je zvedali zpracovatelé a prvovýrobci zůstávali ve ztrátě. Kuřata jsme proto prodávali i Polákům, kteří za ně platili lepší ceny,“ říká předseda družstva Petr Suchánek.