Tento titul v letošním roce získala jako jediná z opavských základních nebo středních škol. Zemědělka zabodovala ve dvou oblastech – vzdělávání a tvorba krajiny.

„Na celém spektru aktivit se podílejí nejen žáci a učitelé naší školy, ale také partnerské organizace,“ prozradil Arnošt Klein, ředitel školy. A partneři, o kterých hovoří, nejsou jen tak nějací. Názvy Natura, Slezské zemské muzeum, Arboretum v Novém Dvoře, ČSOP, CHKO Jeseníky a další mluví samy za sebe.

Není ani tajemstvím, že na aktivitách školy spolupracují také partneři ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska a nově také ze Slovinska. V oblasti ekologického vzdělávání je důraz kladen hlavně na praktické aktivity.

Jen namátkou. Letos se jednalo o čištění břehů řeky Opavy, kdy společně s polskými partnery byl uklizen úsek řeky, kde tvoří hranici mezi ČR a Polskem, třídenní Den mláďat navštívený více než pěti tisíci návštěvníky, akci Ukliďme si svět spojenou s čištěním, údržbou a obnovováním naučné stezky Hvozdnice a dalších pěti lokalit…

„Byli jsme také pověřeni realizací mezinárodního projektu Comenius – TriNatural - Chráněná území tří zemí za účasti žáků Polska, Slovenska a ČR. Projekt již v době své realizace získal vítězství v soutěži o nejlepší webové stránky a několik ocenění odborné veřejnosti na Slovensku,v Čechách i v Polsku,“ doplnil ředitel Arnošt Klein.

Ekologii ale opavská škola šíří i mimo své zdi. Třeba deset přednášek s ekologickými tématy pro veřejnost v aule školy navštívilo na 800 posluchačů a do fotosoutěže se přihlásilo celkem 500 autorů z řad dětí mateřských škol a žáků základních škol.

V oblasti krajinotvorby škola vsadila na spolupráci s Dílnou pro zahradní a krajinářskou tvorbu v Brně. Společným projektem je realizace inventarizace a obnovy dendrologicky cenného školního parku a vytvoření centra environmentálního vzdělávání v přírodě.

Školní zahrada se může pochlubit více než 80 druhy stromů, 60 druhy keřů a trvalek, expozicí speciálních rostlin vřesovišť a skal a v botanické zahradě roste 120 druhů rostlin naší oblasti. Nedílnou součástí je pak ovocný sad a zelinářská zahrada.

Nelze ale pominout ani geologický areál s největší volně přístupnou sbírkou minerálů a hornin Slezska a bludnými balvany z naší oblasti.