Miroslav Krajíček zasvětil svůj život veřejné službě, kde se zasazoval především o rozvoj vzdělávacích politik, podporu regionálního rozvoje a oblastí sociální politiky či zdravotnictví. Byl významnou osobností české politiky a dlouholetým poslancem Parlamentu České republiky v letech 1998 – 2010, emeritním členem sněmovního Ústavně-právního výboru, Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a zastupitele města Opavy.

Působil rovněž coby generální ředitel společnosti Povodí Opavy.