„Jeho mecenášství nespočívalo ve finanční podpoře, ale v pomoci, kterou nám podle možností důchodce poskytoval. Pomáhal dle svých možností důchodce –mnohem cennější cestou. Pomáhal rozšiřovat sbírky živých rostlin skleníkové expozice arboreta, zvláště rostlin z Austrálie,“ vzpomíná ředitel arboreta Miroslav Frank.

V Austrálii navštěvoval pan Rubeš syna a živě se zajímal o tamní aktivity. Sledoval, jak Australané bydlí, zahradničí a chrání přírodu. Jako amatérský botanik přivezl arboretu celou řadu zajímavých rostlin.

Pracovníci arboreta na Miroslava Rubeše nezapomenou a jeho jméno zůstane trvale zapsáno u přírůstků některých akácií. Před čtyřmi lety dovezl jednu z nejvzácnějších rostlin světa, wollemii (Wollemia nobilis), objevenou botaniky teprve v r. 1994 v New South Wales, v jižní Austrálii.

„Tak zvláštní a vzácná je proto, že přežila 200 milionů let dlouhé geologické období. Důkazem toho jsou nalezené fosilie větviček tohoto druhu ze stejného období,“ říká Miroslav Frank. Tato vzácná rostlina je chloubou sbírky novodvorského arboreta a obdivují ji stovky návštěvníků.

Z posledních dárků semen Miroslava Rubeše roste v arboretu trávový strom. „Je to jedna z nejpopulárnějších rostlin Austrálie – Xanthorea preissii, které Australané říkají „Black boy“,“ uvádí Miroslav Frank.

Tento druh, příbuzný liliím, má vyvinutou efektivní strategii přežívání požárů australské buše. Stromky s rozevlátou kšticí až metrových listů a černými kmínky po četných požárech se dožívají i stovky let a v evropských zahradách patří mezi vzácné rostliny.