Základy první pomoci pro začátečníky

Muž takto v opilosti již upadl několikrát. Proto jej nechává bez povšimnutí, i když několikrát slabě zachrčel – myslela si, že spí. Žena se dodívala na program v televizi a vyzvala manžela, aby vstal a šel spát do postele. Ten však neodpovídá a zůstává s poraněnou hlavou ležet v kaluži krve. Jeho manželka tedy odchází do ložnice sama, v pokoji nechává rozsvíceno, aby manžel trefil do ložnice, až se probere.

Když se žena ráno probudila a vstoupila do pokoje, zjistila, že muž leží v nezměněné poloze jako večer a stále nereaguje na její hlas. To je již manželce podezřelé, a proto do domu přivolává dospělou dceru, která bydlí nedaleko. Společně se nakonec rozhodnou zavolat záchrannou službu, je okolo deváté hodiny ranní. Lékař, který přijel na udanou adresu během deseti minut, již mohl pouze konstatovat smrt postiženého.

Při ohledání těla mrtvého muže lékař stanovuje dobu úmrtí na večer předchozího dne.

Lékárnice zahájily oživovací pokusy, muž přežil

Sedmdesátiletý muž se vracel z ordinace svého lékaře. V lékárně si vyzvedával léky na srdce a vysoký krevní tlak. Při odchodu se ve dveřích lékárny náhle zhroutil k zemi a při pádu si způsobil krvácející ránu na hlavě; v bezvědomí zůstává ležet.

Pracovnice lékárny zjišťují, že postižený nedýchá, a okamžitě volají tísňovou linku 155. Zároveň ihned zahajují oživovací postupy – zevní masáž srdce a umělé dýchání v poměru 30:2. Po příjezdu záchranářů přebírá pacienta lékař záchranné služby a asi po deseti minutách rozšířené resuscitace za použití léků a přístrojů dochází k obnovení srdeční činnosti.

Posádka sanitky rychlé lékařské pomoci pacienta následně převáží na anesteziologicko-resuscitační oddělení nejbližší nemocnice. Jeho stav je nadále vážný, ale jeho srdce opět pracuje; dýchání zatím zajišťují přístroje. Po šesti týdnech léčby v nemocnici je nakonec muž v dobrém stavu propuštěn domů.

Zástava dechu a srdce nemusí znamenat konec života

Pacient, u něhož došlo k zástavě dechu a srdeční činnosti, se nalézá ve stavu klinické smrti. Jeho základní životní funkce selhaly. Tento stav však v řadě případů nemusí znamenat definitivní konec jeho života. Při správně poskytnuté první pomoci dáváme postiženému šanci přežít. Hovoříme o tzv. resuscitaci či oživování, což jsou úkony s cílem základní životní funkce obnovit.

Provádět v případě potřeby kvalitní základní neodkladnou resuscitaci je nejdůležitější součástí a dovedností v poskytování první pomoci. Taková laická pomoc často rozhoduje o další prognóze a přežití postiženého. V případě zástavy krevního oběhu nelze nečinně čekat na příjezd záchranné služby, protože po třech až pěti minutách, během nichž srdce nepracuje, dochází k trvalému poškození mozku.

S každou minutou neposkytnutí pomoci se naděje na přežití snižuje o 10 %. Proto je nezbytně nutné zahájit oživovací pokusy, a to nejlépe bezprostředně po vzniku události. Úkolem zachránce není „oživit“ postiženého, ale po celou dobu základní resuscitace udržet průtok krve v krevním oběhu, zejména v mozku. V dnešním díle se zabýváme postiženými, kteří jsou starší osmi let. Pro mladší děti je postup odlišný a budeme se mu věnovat v příštím díle naší rubriky.

Jaké jsou projevy?

Postižený je v bezvědomí, nereaguje na oslovení ani bolestivý podnět, někdy můžeme být svědky události – zhroutí se před našima očima.
Přiložením ucha k ústům a nosu postiženého ležícího na zádech necítíme ani neslyšíme vydechovaný vzduch.
Nejsou vidět pohyby hrudníku související s nádechem a výdechem.
Může být promodrání kůže v obličeji, rtů, jazyka, ušních lalůčků nebo konečků prstů.
Pokud jsme bezprostředně událost viděli, mohou být přítomny zbytkové lapavé dechy – hlasité chrčení až lapání po dechu s dlouhým intervalem mezi nádechy.

POZOR!

V tomto případě již funkčně jde o zástavu dechu!

Příčiny

Přes 82 % náhlých zástav oběhu u dospělého je způsobeno onemocněním srdce, v naprosté většině jako důsledek nedokrvení srdeční svaloviny (tedy při srdečním infarktu).

V důsledku nedostatku kyslíku pro srdeční svalovinu (převážně z příčiny ucpání srdeční tepny) dochází k poruše srdeční činnosti – zástavě oběhu. Jako důsledek zástavy srdeční činnosti dojde k přerušení dodávky kyslíku pro mozek a tím k bezvědomí a zástavě dechu.

Jak poskytnout první pomoc?

Zjistíme, zda je nemocný v bezvědomí – nereaguje na oslovení ani štípnutí. Položíme ho do polohy na zádech, nic nedáváme pod hlavu! Lehkým záklonem hlavy tlakem na čelo uvolníme dýchací cesty. Voláme pomoc na linku 155, nebo pověříme další svědky, aby zavolali záchrannou službu.

POZOR!

Přivolání odborné pomoci neodkládejte! Důležitá je každá minuta! Pokud postižený nedýchá - necítíš ani neslyšíš vydechovaný vzduch - začneme s masáží srdce.

POZOR!

Změna ve starších postupech: Zjišťujeme, zda postižený dýchá; pokud tomu tak není ani po uvolnění dýchacích cest (záklon hlavy), zahajujeme první pomoc bez hmatání tepu. V případě, že si nejsme jisti nebo vidíme nepřirozené lapavé dechy, postupujeme stejně - začneme masírovat srdce. Přiložíme ruce na střed hrudní kosti a dlaňovou hranou ruky stlačujeme hrudní kost asi čtyři centimetry do hloubky rychlostí 100krát za minutu. Při masáži srdce klečíme vedle pacienta, horní končetiny zachránce jsou propnuté.

Po provedení třiceti stlačení hrudníku přistoupíme k dýchání z úst do úst. Prsty zmáčkneme nosní křídla (zacpeme nos), nadechneme se, obejmeme ústy ústa postiženého a vydechneme vzduch do úst postiženého. Dutina ústní musí být volná! V případě potřeby je nutno ji vyčistit (krev, zvratky) či vytáhnout zubní protézu. Provedeme dva vdechy, v délce trvání asi jedné sekundy, a ihned pokračujeme dále v masáži srdce; k dýchání je možno použít tzv. resuscitační roušku, která je povinnou součástí vybavení každé lékárničky.

PAMATUJTE!

Při dýchání z úst do úst je nezbytné udržovat u postiženého záklon hlavy, jinak vdechnutý vzduch neproudí do jeho plic. Při vdechu sleduj pacientův hrudník: Je-li vdech dostatečný a správně provedený, hrudník se zvedá. Dutina ústní musí být volná, bez překážek. Postup dále opakujeme v poměru masáž : vdechy = 30 : 2. Pokračujeme bez přerušení až do příjezdu záchranné služby nebo obnovení životních funkcí. Pokud z nějakého důvodu nemůžete provádět dýchání, provádějte jen samotnou masáž i ta samotná má velký přínos pro šanci na přežití.
Dýchat lze také z úst do nosu – tento postup použijte, jestliže není možnost dýchat do úst postiženého, např. při úrazu dolní čelisti. Pokud postižený reaguje, mluví nebo je schopen se pohybovat, nejde o zástavu dechu ani srdeční činnosti !!!

Pokud si nejste jisti, že postupujete správně, nebo postup neumíte, požádejte dispečerku na lince 155, aby vás vedla. Operátorka vám bude radit, co máte dělat do příjezdu záchranné služby. Více informací najdete na www.uszsmsk.cz

LUKÁŠ HUMPL