Základy první pomoci pro začátečníky

Po dotazu operátorky, zda měla dcera již termín porodu, udal, že o těhotenství dcery nikdo v rodině nevěděl. Po dalších dotazech operátorka zjistila, že dítě plakalo, nyní je klidné, dýchá a „kouká na nás.“

Samotná maminka byla úplně bezradná, novorozence držela na rukou šokovaná čerstvá babička. Rodiče mladé ženy byli velmi rozrušení, nebyli schopni sdělit, zda je již porozena i placenta, stále opakovali, že dcera šla na stolici a najednou se tam nečekaně objevilo „nějaké dítě.“ Operátorka doporučila příbuzným, aby novorozenci zajistili dostatek tepla zabalením do pleny a deky a vyčkali do příjezdu posádky RLP.

Výjezdová skupina pak na místě opravdu nalezla právě narozené dítě, které bylo donošené a zcela v pořádku. Posádka pak po porodu placenty ošetřila pupečník a transportovala maminku i novorozence do porodnice.

Tento příběh je svým průběhem opravdu výjimečný, ale dokládá, že i v našich podmínkách se může někdy opravdu přihodit takřka cokoliv. Pravdou nicméně zůstává, že drtivá většina těhotných je velmi dobře informovaná o průběhu těhotenství a porodu a příchod svého potomka na svět očekává.

Záchranáři: Je dobré počítat i s možností porodu v terénu

Na rozdíl od různých chorob a úrazů jsou těhotenství a porod v drtivé většině děje pozitivní a žádoucí. Tělo ženy je na ně vybaveno a připraveno, takže změny, které probíhají, jsou přirozené a normální. Těhotenství je ovšem třeba pravidelně sledovat. Možné komplikace lze mnohdy rozpoznat ještě v zárodku a vhodným doporučením odborníka lze předejít větším komplikacím.

Důvody pro návštěvu porodnice v termínu porodu:
- pravidelné kontrakce dělohy, které zesilují a intervaly mezi nimi se zkracují
- krvácení jasnou krví (špinění či narůžovělý hlen není nic závažného, je způsobeno otevíráním porodních cest)
- odtok plodové vody
- při jakékoli pochybnosti – např. ohledně pohybů plodu

V dnešní době se s porodem v terénu setkáváme výjimečně. Je ale dobré počítat i s touto možností. Začnou-li u rodičky pravidelné stahy, máme většinou ještě dost času na transport do nemocnice. Je to nejdelší úsek porodu trvající několik hodin. Pravidelné děložní stahy se zesilují a intervaly mezi nimi se zkracují.

Mezi první známky normálního porodu patří také odchod krvavého hlenu. Obvykleji na konci otevírací doby dochází k odtoku plodové vody z pochvy. Někdy porod začne odtokem plodové vody a teprve poté nastanou děložní stahy.

Jak pomoci

- Pomocí klidného, pomalého dýchání do břicha se dá bolest lépe snést.
- Rodičku uklidníme, zajistíme jí teplo a s rozvahou můžeme vsedě transportovat vlastním vozem do nejbližší porodnice.

Pamatuj! Snažíme se vyhnout porodu mimo zdravotnické zařízení bez odborného dohledu.

- Pokud je již porod v běhu, je důležité zachovat rozvahu. Vždy voláme záchrannou službu na tísňovou linku 155 a do jejího příjezdu se snažíme zajistit rodící ženě klid, teplo, možnost volby polohy, podporu.
- Při kontrakcích ji podpoříme, aby netlačila předčasně (až při prořezávání hlavičky, jinak hrozí zbytečná porodní poranění) a klidem a pomalým dýcháním lépe překonala bolest.

Pozor! Transport se nesmí uskutečňovat, jestliže je porod již tak daleko, že se hlavička plodu již ukazuje v poševním vchodu a probíhají pravidelné porodní bolesti.

- Pokud je porod bez komplikací, většinou proběhne sám za naší minimální asistence.
- Snažíme se zajistit alespoň minimální hygienu, umyjeme si ruce a připravíme si nejčistší dosažitelnou podložku (ručník, prostěradlo…).
- Po porodu hlavičky vyčkáme zevní rotace, při dalším stahu se narodí raménka a tělíčko.

Pozor! Porozené dítě je mokré a klouže!

- Děťátku zajistíme „měkký dopad“, můžeme jej podržet na předloktí s obličejem níže než je tělo, aby z dýchacích cest odtekly zbytky plodové vody a hlenů.
- Osušíme ho od plodové vody, aby neprochladlo.
- Děťátko je zatím spojeno s matkou pupeční šňůrou; s jejím přestřižením není třeba spěchat. Po dotepání ji lze podvázat na dvou místech tkanicí nebo třeba dvěma kapesníky a mezi podvazy pupečník přerušit. Jsou li již záchranáři na cestě, ponecháme tento úkon na nich.

- Nejdůležitější je zajistit děťátku tepelný komfort tím, že ho zabalíme do teplé přikrývky a položíme mamince na tělo. Je třeba zabalit i hlavičku (kromě obličeje, abychom mohli sledovat dýchání).
- Nezapomeneme se postarat i o rodičku. Zajistíme ji pohodlí, teplo a krytí rodidel čistým savým materiálem (vložka, ručník), kontrolujeme krvácení a celkový stav.
- Pokud nedorazí pomoc do porodu placenty, sami do tohoto děje nijak nezasahujeme. Pokud se placenta sama vypudí, uschováme ji do igelitového sáčku kvůli kontrole celistvosti.

Více informací najdete na www.uszsmsk.cz.

Lukáš Humpl