„Šlo o důsledek pozdních poporodních komplikací a průběh nemoci byl netypický,“ říká tiskový mluvčí Slezské nemocnice Daniel Svoboda. Ředitel nemocnice Milan Cvek okamžitě předal vyšetření případu znalecké komisi. Vedení nemocnice současně rozhodlo, že kmenoví lékaři, zainteresovaní na kauze, budou až do zveřejnění závěrů této komise pracovat pod odborným dohledem.

„Je to událost, kterou z profesního i lidského hlediska nesu velmi těžce. Šlo o naši rodičku a porod proběhl bez komplikací. K postupu vyšetření pacientky se nemohu zatím jednoznačně vyjádřit, protože neznám všechny závěry. Jsem si plně vědom toho, že na ošetřování vzniklé zdravotní komplikace byli zainteresováni také lékaři našeho oddělení,“ konstatuje primář gynekologicko – porodnického oddělení Slezské nemocnice Petr Herman.

Potíže u ženy nastaly desátý den po porodu dítěte v době, kdy už byla zase doma. Začaly v sobotu 18. října zvýšenou teplotou a pacientka byla vyšetřena nejprve lékařskou službou první pomoci a potom ještě na gynekologicko – porodnickém oddělení Slezské nemocnice. Vyšetření nezjistilo žádný problém a žena byla poslána domů. V neděli ráno se přidaly potíže s močením a žena se podrobila vyšetření na urologickém oddělení opavské nemocnice. Ani na tomto oddělení nebyl zjištěn žádný nález a pacientka byla opět poslána domů. Následné dýchací potíže byly znovu důvodem k přivolání lékaře, ale už bylo pozdě. Mladá maminka dvou malých dětí zemřela.