V průměru téměř 89 procent ženské klientely tvoří kategorie Dohled pro nejlehčí zločiny a přečiny. Nejvyšší počty odsouzených žen mají už kategorie se silnějším kalibrem. Celých 152 procent představuje kategorie Dozor a téměř stejně, 137 procent, má kategorie Ostraha.

Kategorie Zvýšená ostraha pro nejtěžší zločiny včetně doživotí je v Opavě naplněná z dost hrozivých osmdesát procent. Doživotně odsouzenými jsou několikanásobné vražedkyně Dana Stodolová a Jaroslava Fabiánová. Trestné činy však nejsou výsadou starších pachatelek. Výzkum agresivity nezletilých dokazuje, že čím je soubor osob mladší, tím více jsou v něm zastoupené dívky.

„Možná jde hovořit o duchu doby v rodinách i v reálném a virtuálním světě. Pokud někdo vede internetovou komunikaci na hraně únosného chování a přenese si ji do reálu, může být výsledkem i silná agrese,“ říká policejní psycholožka Ludmila Čírtková.

Časté bývají podvody, zpronevěry a krádeže. „Na specializovaném oddělení pro léčbu závislostí jsou ženy, které spáchaly trestný čin pod vlivem drogy, ať už jejich výrobu a distribuci nebo krádeže i násilné trestné činy,“ uvádí mluvčí opavské nemocnice Dagmar Slaná. Odsouzených je hodně, místa málo a každá kategorie má svůj režim. Nezbývá nic jiného než naplňovat cely zpravidla až šesti obyvatelkami.

V některých větších tráví své společné „počítané dny“ dokonce i dvanáct žen. Pouze odsouzené s dlouhými tresty až doživotím jsou ubytované maximálně po dvou. Ve vnitřním provozu zaměstnává věznice 62 žen, které pracují v prádelně, v kuchyni, ve výdejně stravy, ve skladech, při úklidu a v krejčovské dílně.

Mimo vězeňský areál je u soukromých firem zaměstnáno 48 žen, kterým trestné činy i chování umožňují pohyb na nestřeženém pracovišti. Pracují například v sociálním ústavu Marianum, na polích i ve strojírenských dílnách. Lépe na tom s osmi sty odsouzenými ženami není ani druhá ženská věznice ve Světlé nad Sázavou.