Pro univerzity není zkouškové období velkým problémem. „Univerzita je rozsáhlá, takže najít vhodnou místnost a zajistit žádoucí rozestupy není těžké. To se týká kontaktního zkoušení, samozřejmě se ale využívá i to bezkontaktní. Zkoušky online už běžně probíhají, jsme tedy připraveni i na variantu, že by osobní přítomnost na zkoušce vůbec nebyla možná. Vyučující jen využijí formu, která jim v daném předmětu a u daného typu zkoušení nejvíce vyhovuje,“ říká mluvčí VŠB – Technické univerzity Ostrava Petra Halíková. Osobní i online zkoušení bez obtíží funguje i na Slezské univerzitě Opava.

Jak zabránit opisování?

Většina zkoušek běží na dálku i na Ostravské univerzitě. „Snažíme se sjednotit nástroje pro testování a videokonference a naši vyučující také hledají netradiční způsoby, jak znalosti svých studentů ověřovat.

V některých předmětech teď studenti získávali zápočty i za kreativní audiovizuální projekty,“ přibližuje mluvčí univerzity Lucie Fremrová. Kromě ústních zkoušek přes videokonference plní studenti i korespondenční úkoly s časovým limitem nebo vyplňují testy do online formulářů. Jak ale zajistit, aby nedocházelo k opisování?

„Studenti pracují buď v chráněných prohlížečích, které blokují další funkce počítače, mají při testech spuštěné webkamery, nebo je pro každého z nich vygenerováno jiné pořadí otázek. Při zkouškách z geometrie se zkoušející studentů dotazuje, jak při práci na úkolu postupovali. Budoucí učitelé tak kromě rýsování pracují i na svých vyjadřovacích schopnostech. Pro některé je to úplně nová výzva,“ vysvětluje.

Smůlu mají umělecké obory i astrofyzikové

Jak již bylo zmíněno, některé studijní programy se musejí na čas s praktickou výukou rozloučit. „Naše obory jako všeobecná sestra, dentální hygiena nebo porodní asistence mají naštěstí pro praktickou výuku výjimku. Vyučujeme však i umělecké obory, ve kterých jsou praktické dovednosti minimálně stejně důležité jako znalosti.

Jedná se o praktické práce s kamerou, zvukem, střihem, postprodukční práce. Ale také třeba astrofyzikové nemohou provádět svá pozorování v univerzitní observatoři nebo pracovat s Unisférou. V těchto výukách bude mnoho co dohánět,“ konstatuje mluvčí Slezské univerzity Karin Martínková.

Podobná je situace i na VŠB. „Na naší univerzitě je to problém. Zakládáme si na velmi praktické výuce, což nám současná situace stěžuje. Při každém rozvolnění je naší prioritou, aby studenti, i když třeba jen dočasně, mohli například do laboratoří,“ míní Petra Halíková.

Do dobrovolnické pomoci je nyní zapojeno mnoho studentů Ostravské univerzity.

„Mediků a dalších studentů zdravotnických oborů se týká dokonce nařízená pracovní povinnost. Kromě řádného plnění svých studijních povinnosti tak pomáhají v nemocnicích, ústavech nebo ve školách. V některých oborech je praktická výuka nenahraditelná. Ze strany univerzity se snažíme alespoň sekundárně tento návrat uspíšit. S rektorem Janem Latou pracujeme na informační kampani na podporu očkování, které je tou nejrychlejší cestou ven ze současné krize,“ dodává Lucie Fremrová.