Přitom žluté šrafy a čáry na silnici svůj význam mají. Jedná se o regulerní dopravní značky, v naprosté většině upozorňující na zákaz stání. V případě ulice Na Rybníčku, kde po dostavbě nového bytového domu v proluce zmizely původní parkovací místa a místo nich se objevilo žluté zákazové značení, se jedná o takzvanou nástupní plochu určenou pro vozy hasičů.

„Požadavky na přístupnost domů pro hasiče jsou stanoveny v technických předpisech z oblasti požární bezpečnosti staveb. Každá stávající i nová budova musí splňovat technické podmínky z hlediska požární bezpečnosti staveb. U stávajících staveb se samozřejmě vychází z předpisů, které byly platné v době výstavby těchto objektů,“ vysvětlil důvody takových opatření Roman Holubec, vedoucí oddělení prevence Hasičského záchranného sboru v Opavě.

Ve spolupráci s Městskou policií jsou každoročně prováděny kontroly těchto nástupních ploch. Poslední kontrola byla 12. března letošního roku a bylo během ní zjištěno na třicet parkujících vozidel na nástupních plochách v Opavě.

„Bohužel tyto kontroly jsou vždy se špatnými výsledky. Řidiči parkují i na místech, kde je to zakázáno dopravním značením, ale parkují i na místech, které jsou určeny pro krizové situace v případě požáru. Hasičům, v případě požáru, tyto vozidla velmi znesnadňují zásah a v na některých ulicích by zásah byl velice komplikovaný. Nejhorší situace byla jako obvykle na ulicích Liptovská a Zeyerova, ale ani na dalších místech nebyla situace o mnoho lepší. Tyto kontroly budou i nadále pokračovat a řidiči parkující na těchto plochách již budou muset počítat i s postihem ve formě blokových pokut,“ řekla k problému tisková mluvčí opavských strážníků Pavla Losertová.

Proč jsou žluté plochy?

Ze zákona o silničním provozu vyplývají povinnosti řidičů, kde se smí zastavit a stát a kolik má zůstat průjezdná šířka komunikace. K této úpravě dále slouží vodorovné a svislé značení, které upravuje možnosti zastavení a stání.

Ke každému objektu musí být zajištěn přístup hasičských vozidel, přičemž tyto komunikace musí umožnit příjezd alespoň 20 metrů od vchodu, kde se předpokládá zahájení protipožárního zásahu. U rodinných domů je vzdálenost 50 metrů. U výškových objektů jsou zřizovány nástupní plochy, které umožňují ustavení výškové požární techniky z důvodu hasebního zásahu z vnější strany popř. záchranný osob z vyšších podlaží.
Všechny výše uvedené požadavky jsou stanoveny v technických předpisech z oblasti požární bezpečnosti staveb. Každá stávající i nová budova musí splňovat technické podmínky z hlediska požární bezpečnosti staveb. U stávajících staveb se samozřejmě vychází z předpisů, které byly platné v době výstavby těchto objektů.