Všechno začalo ve chvíli, kdy Koordinátor Ostravského dopravního integrovaného systému (KODIS) chtěl uvést v platnost kompletně přepracované jízdní řády a maximálně využít tzv. Terminál Svinov. Nejvíce se to dotklo lidí z okolí Pusté Polomi, kterým by nové časy jednotlivých spojů úplně změnily život. Starostové čtyř obcí, Hrabyně, Budišovic, Hlubočce a také Pusté Polomi, poslali do Ostravy dopis, v němž vyjádřili své zamítavé stanovisko.

Projekt optimalizace spojů zpracovával Jan Dvořák. Všechny autobusy měly končit na Svinově a už by nepokračovaly do jiných ostravských částí. Okamžitě se zvedla vlna nevole. Cestující by museli přestupovat na prostředky městské hromadné dopravy a u mnohých hrozilo, že do zaměstnání nedorazí včas. Náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Moravskoslezského kraje Daniel Havlík, jenž je zároveň i starostou Ludgeřovic, chtěl po Janu Dvořákovi, který měl projekt na starosti, aby jejich připomínky do jízdních řádů zapracoval.

Nakonec však došla trpělivost i jemu. „Pojem optimalizace si představuji trochu jinak, proto byl Jan Dvořák nahrazen Alešem Stejskalem," vysvětloval právě Daniel Havlík.

Jako mávnutím kouzelného proutku se věci najednou obrátily k lepšímu. Aleš Stejskal ochotně vyslechl připomínky starostů a zpracoval plán, který vyhovuje všem. Velkým pozitivem je fakt, že zůstaly zachovány tzv. šichtové spoje. Autobusy tedy neskončí svou jízdu na Svinově, ale tak jako předtím budou pokračovat do Vítkovic či jiných ostravských částí, takže cestující stihnou včas dorazit do práce. „Pro nás je to opravdu perfektní zpráva," oddychla si starostka Hrabyně Zdeňka Jordánová.

Nadšen byl také Miroslav Hrabovský, jenž starostuje Pusté Polomi. „S příchodem pana Stejskala se věci daly do pohybu a my už neměli pocit, že práskáme prázdnou otep slámy. Komunikace je daleko lepší. Připomínky občanů se zapracovávají do jízdních řádů. Samozřejmě vždycky se najde nějaký remcal, ale teď z toho konečně máme dobrý pocit," popisoval právě Miroslav Hrabovský a ještě doplnil: „Společně s dalšími starosty se chystáme sepsat děkovný dopis a poslat ho vedení Moravskoslezského kraje."

Nové jízdní řády v oblasti Pustopolomska by měly být spuštěny 9. června tohoto roku.

Petr Dušek