Na minulé schůzi totiž zastupitelé rozhodli o několika nových názvech ulic. Mezi jinými i o ulici Na Lukách, která vznikla výstavbou rodinných domů v oblasti ulice Na Bahně, naproti ulici Raškově v Kateřinkách.

Po minulém zasedání zastupitelstva města byli úředníci opavského magistrátu upozorněni na skutečnost, že v městské části Milostovice se nachází také ulice Na Lukách, která má v současné době čtyři čísla popisná.

Protože městská část Milostovice má stejné směrovací číslo jako Opava-Město, mohlo by docházet k záměně těchto dvou ulic v případě, kdy by se do adresy uváděl pouze název města a nikoliv městské části.

Tento problém mohl podle předkladatelů také ztížit práci integrovaného záchranného systému. Zastupitelé tedy rozhodli o tom, že nový název ulice bude znít Pod Lukami.