Co loňské sucho pokazilo, to letošní počasí zase napravilo. Z polí na Opavsku bylo sklizeno celkem 179 000 tun obilovin a výnos byl proti loňskému roku mírně vyšší. Platí to hlavně o pšenici ozimé, ale výnos ječmene jarního byl lehce pod loňským průměrem.

„U obilovin sklízených později ve vyšších polohách, byla vzhledem k deštivému počasí zaznamenána o něco horší kvalita. Otázka však zůstává v cenové oblasti, o které zatím stále probíhají jednání. V republice jsou totiž stále zásoby obilí z loňska," konstatuje ředitel opavské Agrární komory Robert Kučera.

Z letošních žní mohou být spokojeni například zemědělci z Kylešovic nebo Loděnice. Mírně zvýšený výnos zaznamenala letos také sklizeň řepky.

I když si někteří zemědělci z Opavska stěžovali na to, že žně jim narušovaly srážky, kvůli nimž se práce opožďovaly, Zemědělská a.s. Kylešovice se s takovými problémy nepotýkala. „Průtrže mračen se nám vyhýbaly. Pršelo v Kateřinkách a na Prajzské. My jsme například sledovali průtrž, která se přehnala nad Třebomí a vedla tam až k povodni.

Naši zaměstnanci pracovali ve Vršovicích a Raduni, kde nespadla ani kapka. Díky tomu jsme nemuseli nic přerušovat, posunovat a tak dále," popisoval ředitel a předseda představenstva společnosti Dušan Schreier a vzápětí dodal: „Pokud zaprší, několik dní to vysychá. Projevuje se to také na kvalitě. Mění se třeba mlynářské kvalitativní ukazatele."

Podle Dušana Schreiera tento rok spadal spíše do průměru a na ten loňský neměl. Tehdy totiž panovalo teplé počasí a sklizené plodiny dosahovaly velké kvality. „Letos jsme začali sklizní námele na žitě. Jedná se o speciální léčivou houbu, kterou dodáváme závodu Teva. Pak postupně došlo na pšenici, ječmen, řepku a na závěr také mák. Vše jsme stihli do konce srpna," mínil.

V podobném termínu na polích končili také pracovníci Zemědělského obchodního družstva Slezská Dubina Větřkovice. Výsledky žní jsou podle nich o něco lepší než v předchozím roce. „S výsledky žní jsme spokojeni. Dopadly o něco lépe než ty loňské. Sklidili jsme pšenici a pozitivní to je i co se týče sladovnického ječmene, který dodáváme až do Radegastu," vysvětloval předseda družstva František Hellebrand.