Ráj pro sběrače kovů. Ten určitě pro zatím neznámé pachatele znamená socha Zničená Opava sochařky Sylvy Lacinové, umístěná od roku 1980 v Městských sadech.

Její vnitřek daleko rychleji než zub času narušují ruce sběračů kovů a části tohoto díla patrně končí ve sběrnách druhotných surovin. Této skutečnosti si již před časem povšimli například i zástupci odborné a umělecké veřejnosti.

„Jako kolega sochař se cítím spoluodpovědným za to, že jsem jako občan města Opavy neuchránil před zničením dílo, které jste pro nás vytvořila v roce 1969, monumentální měděnou plastiku nazvanou Zničená Opava, pomník k osvobození města Opavy,“ uvedl sochař a restaurátor Tomáš Skalík v omluvném dopise autorce sochařského díla.

Socha původně zdobila náměstí Osvoboditelů, v roce 1980 jí ale vystřídala socha Vojína osvoboditele a Zničená Opava musela ustoupit z centra do Městských sadů.

„Socha stále ještě v parku stojí, ale mizí. Mám vážnou obavu, že jednoho dne zmizí docela. Bohatě strukturovaná krychle, zavěšená na pět metrů vysokém žulovém podstavci, má jednu velkou nevýhodu, je totiž z tepaného plechu,“ dodává Tomáš Skalík.

Pro lovce kovů není problémem pomocí nůžek na plech vystříhat kusy plechu a odnést je do sběrny. Mluvčí okresního ředitelství Policie České republiky René Černohorský potvrdil, že se podnětem o ničení tohoto díla policie zabývá. „Podnět, že se zevnitř sochy ztrácejí kusy kovu, jsme dostali od strážníků městské policie. Věc prošetřujeme jako poškozování cizí věci,“ uvedl mluvčí okresního ředitelství Policie České republiky René Černohorský.