Ve výše zmíněný den mezi třináctou a čtrnáctou hodinou se cestující budou muset připravit na to, že doprava v Opavě a některých přilehlých obcích bude omezena. Cílem stávky je mimo jiné také to, aby vláda přehodnotila a změnila svou reformu veřejných financí.

Přestože stávka není namířena proti zaměstnavateli, bude podle slov ředitele MDPO Hynka Woitka zaměstnavatel tím poškozeným. „Nejenom že vznikne jistá finanční ztráta, ale poškodí se tím i dobré jméno Městského dopravního podniku,“ míní Hynek Woitek.

V úterý bude na hodinu omezená doprava

Do výstražné hodinové stávy se v úterý čtyřiadvacátého června zapojí odborová organizace při Městském dopravním podniku Opava (MDPO). Jak redakci potvrdil předseda výboru základní organizace při MDPO Miroslav Vaněk, stávka se uskuteční od třinácti do čtrnácti hodin.

„Cílem celokonfederační výstražné hodinové stávky je přimět vládu, aby přehodnotila a změnila svoji reformu veřejných financí, zastavila připravované změny v oblasti zdravotnictví, zejména přeměnu univerzitních nemocnic, dalších zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven na obchodní společnosti za účelem jejich privatizace,“ vyjmenovává Vaněk.

Dále zmínil, že také chtějí, aby vláda přijala pozměňovací návrhy Českomoravské konfederace odborových svazů k novele zákona o důchodovém pojištění, zvýšila platy ve školství a zdravotnictví a dalších oblastech veřejné správy a nezhoršila pracovněprávní ochranu zaměstnanců, garantovanou zákoníkem práce.

Ředitel MDPO Hynek Woitek má podle svých slov na stávku jiný názor. „Nevím, zda si ti, kteří půjdou stávkovat, uvědomují, že sice nestávkují proti zaměstnavateli, nicméně zaměstnavatel bude ten, který bude touto stávkou poškozen. Stávka bezprostředně poškodí cestující, kteří oprávněně budou vinit Městský dopravní podnik, nikoli řidiče,“ vysvětluje Hynek Woitek a dodává, že stávkou vznikne nejen finanční ztráta, ale poškodí se tím dobré jméno Městského dopravního podniku.

„Vzhledem k tomu, že i v době stávky je nutné zajistit dopravu v našem městě a přilehlých obcích, zpracováváme v současné době plán zajištění dopravy tak, aby nedošlo k dopravnímu kolapsu a s tím souvisejícímu vzniku škod. A to nejen na straně Městského dopravního podniku, a. s., ale rovněž u dalších zaměstnavatelů vykonávajících svou činnost na území ODIS,“ doplnil Woitek.

(mn, ver)