Téměř pokaždé, když tudy jedu, se na cestě pohybují chodci, protože jsou na bývalý přechod zvyklí. Je jen otázkou času, kdy se něco stane. Bude město nějakým způsobem tuto situaci řešit? Případně neuvažuje o znovuzavedení přechodu?“ ptá se čtenář.

Na jeho dotaz odpovídá referent oddělení správy dopravy a pozemních komunikací odboru dopravy Dalibor Novotný.

„Zrušení zmiňovaného přechodu pro chodce bylo realizováno ze dvou hledisek. Jedním jsou bezpečnostní parametry přechodu. Chyběl zde bezpečností ostrůvek, který je dle stávajících norem povinný u přechodů nad sedm metrů délky.

Šlo také o zajištění plynulosti provozu vozidel. Vozidla dávající přednost chodcům totiž tvořila kolony, které pak často zasahovaly až do světelně řízené křižovatky u východního nádraží,“ vysvětluje Novotný.

Před zrušením tohoto přechodu byla podle něj provedena rekonstrukce chodníku na pravé straně ulice Praskova v úseku od ulice Hrnčířské ve směru k nádraží. „Ta spočívala v jeho rozšíření, aby mohl být hlavní proud chodců směřujících z centra města k východnímu nádraží a naopak sveden na zmíněnou světelně řízenou křižovatku.

Co se týče opětovného obnovení přechodu, z hlediska výše uvedeného zajištění bezpečnosti chodců a plynulosti dopravy se s tímto krokem nepočítá. Je třeba si uvědomit, že chodci mají zajištěno bezpečné přecházení této frekventované komunikace na zmíněné světelně řízené křižovatce a pokud se rozhodnou přecházet vozovku v místě zrušeného přechodu, jsou povinni se chovat jako plnohodnotní účastníci provozu, a dodržovat tak z toho vyplývající zásady,“ doplnil Novotný.

Vážení čtenáři, také vy máte možnost klást na této straně své dotazy jak vedení opavské radnice, tak i různým dalším osobnostem Opavy a Opavska. Dotazy lze zasílat na adresu Opavský a hlučínský deník a týdeník Region, Na Rybníčku 56, Opava, nebo na emailovou adresu: lucie.orbanova@denik.cz, nebo veronika.zahradnikova@denik.cz.