Tematicky byla soutěž zaměřena na památku světců Cyrila a Metoděje. Hlavní myšlenkou bylo připojit novou generaci k duchovním hodnotám svých obyvatel, zvykům a tradicím, podporovat zájem dětí o historii země, naučit mladé umělce ocenit kulturní dědictví a vidět krásu své rodné země.

Porota vybírala nejlepší výtvarné práce dětí ze čtyřiadvaceti zemí z Běloruska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, Maďarska, Indie, Kazchstánu, Kanady, Kyrgyzstánu, Číny, Lotyšska, Litvy, Makedonie, Malty, Moldavska, Ruska, Rumunska, Srbska, Thajska, Ukrajiny, Česka, Švédska a Estonska.

Povolaných bylo v této mezinárodní soutěži hodně, ale vyvolených málo. O to větší radost může mít opavská ZŠ Šrámkova ze dvou svých žákyň. Jedenáctileté Janě Hopjanové porotci přiznali nejvyšší ocenění v podobě Zlatého diplomu za grafiku Dětství Cyrila a Metoděje a Čestným uznáním za obraz sv. Vojtěcha se může pochlubit čtrnáctiletá Barbora Macháčková.

Velký podíl na úspěchu obou dívek má jejich pedagožka Jana Chrásková, pod jejímž odborným vedením svá oceněná díla tvořily.