Opava se však svého oddělení nechce vzdát. „Stále čekáme na povolení krajského úřadu k projektování nového pavilonu v naší nemocnici. Do něj plánujeme kromě interny přemístit i plicní oddělení, které máme dosud v pronajatých prostorách kláštera,“ uvádí ředitel SN Milan Cvek.

Krajský úřad dosud o osudu opavského plicního oddělení nerozhodl, protože v současné době zpracovává přehled dalšího vývoje zdravotní péče z hlediska jejího zkvalitnění i nákladů.

„V této souvislosti se objevila i varianta přesunu plicního oddělení z Opavy do Krnova. Rozhodnutí však dosud nepadlo a až k němu situace nazraje, budeme muset všechny aspekty posuzovat velmi citlivě z více hledisek,“ míní hejtmanův náměstek pro zdravotnictví Karel Konečný.

Plicní oddělení je sice také v Ostravě, ale existence opavského má opodstatnění. Do spádové oblasti Slezské nemocnice patří místa s vyšším počtem osob, které dříve pracovaly v dolech. Důsledkem je větší výskyt plicních nemocí a chorob z povolání.

„Plicní onemocnění se projevuje dechovými obtížemi a kašlem. To je pro organismus velmi vyčerpávající,“ říká primář oddělení Zdeněk Nykel s tím, že zajištění kvalitního prostředí pro poskytování péče těmto pacientům patří mezi priority opavské nemocnice.