V současnosti končí většinou na Opavsku psi, kočky, morčata a další domácí zvířata po smrti pohřbeny na zahradách domů jejich majitelů. Tradiční zvířecí hřbitov tady totiž nefunguje. To se ale může změnit.

„Možnost vybudování hřbitova pro zvířata jsme diskutovali v rámci kulatého stolu zaměřeného na psy. Kolegové z odboru hlavního architekta zmapovali situaci v jiných městech a pak vytipovali pozemek u hřbitova na ulici Otické, který by pro tento účel mohl být vhodný. Nicméně zatím je vše ve fázi myšlenky," vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí opavského magistrátu Marie Vavrečková.

Co však s uhynulými mazlíčky dělat nyní, když zde ještě tato možnost neexistuje? Jedna z variant je již zmíněné pohřbívání na vlastních pozemcích.

„Co se týká právní úpravy pohřbívání pejsků, ale i jiných zvířat, tak žádnou vyhlášku k tomuto město Opava vydanou nemá," sděluje mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná. Jak dále dodává, do poloviny roku 2003 bylo pohřbívání ostatků omezeno váhou do třiceti kilogramů, dnes už to však neplatí.

„Za výše uvedených podmínek lze dokonce pohřbít i koně, avšak zde již zákon stanoví přísnější podmínky. Chovatel musí získat souhlas krajské veterinární správy, dodržet jí stanovená pravidla, příslušné místo řádně označit a zachovávat toto označení po dobu deseti let," dodává Dobrovolná.

Poté už zbývají pouhé dvě oficiální možnosti, kam se svým mazlíčkem po jeho smrti. Buďto se lze podle Marie Vavrečkové obrátit na svého veterinárního lékaře, nebo přímo na firmu Agris zaštiťující kafilerii v Mankovicích. „Určitě nepočítáme s tím, že by je občané dávali k nám do útulku do kafilerního boxu. Ten slouží pouze pro potřebu útulku a pracovníky technických služeb, kteří tam ukládají to, co naleznou na cestě," konstatuje Vavrečková.