Příklad za všechny: pod železničním mostem na silnici mezi Kylešovicemi a Komárovem se vždy po deštích tvoří malé jezero. A tak řidiči toto místo kilometry objíždějí. Zatopená silnice je přitom důležitou spojnicí na Ostravu.

Jak se k této situaci staví kompetentní úřady? Zajímá to někoho? A kdo je zodpovědný? Možná vás pobaví níže uvedené oficiální vyjádření opavské radnice, která ústy svého tiskového mluvčího sdělila, že voda pod viaduktem bude vyřešena až se stavbou jižního obchvatu.

A to si tedy, milí řidiči, ještě počkáme, pokud se tedy vůbec dočkáme…

Přitom to vypadá, jak píšeme níže, že řešení je mnohem snazší a rychlejší. Jen chtít. A právě v tom chtění bude nejspíše jádro pudla. Tato strana je věnována i některým dalším problémovým místům, kde si už léta musíte dávat pozor. Kde můžete upadnout, poranit se či přijít o život.

Zvykli jste si na ně? Tak si prosím nezvykejte a ptejte se kompetentních, jak to budou řešit. Otázky jim můžete položit prostřednictvím naší rubriky Otázky a odpovědi, která vychází vždy v pátečním vydání Opavského a hlučínského deníku.

Své otázky posílejte na e-mail: veronika.schindlerova@denik.cz,volejte 553 624 060 nebo pište na adresu Opavský a hlučínský deník a Region, Na Rybníčku 56, 746 01 Opava.

Zuzana Urbánková

Průjezd pod mostem prý vyřeší až obchvat

Řidiči mají smůlu. Alespoň tedy do doby, než postaví jižní obchvat města. Pod železničním mostem směrem z Kylešovic do Komárova jim bude i nadále komplikovat dopravu voda, která tam stéká a místo zaplavuje při sebemenších deštích. Situace se pak opakovaně řeší zábranami a zákazem vjezdu.

Podle tiskového mluvčího opavské radnice Jana Šindlera je silnice ve správě a vlastnictví kraje. Jak zmínil, město však pomáhalo kraji s přípravou výstavby jižního obchvatu. „Mohu tedy sdělit, že toto místo bude opraveno právě v rámci jižního obchvatu,“ vysvětlil Šindler. Řidiči si tak na bezproblémový průjezd pod tímto mostem budou muset ještě delší dobu počkat.

Kdysi jsem odvod čistil, tvrdí muž

V sedmdesátých letech minulého století vybudovali u železničního mostu směrem z Kylešovic na Komárov jímku a odvod vody do řeky Moravice. Redakci to řekl a na místě ukázal muž, který si nepřál vystoupit z anonymity.

Jak zmínil, do jímky se sbíhá voda ze všech silničních vpustí. Z jímky ústí roura do příkopy. Je však celá zarostlá a zanesená, a tak neplní svou funkci.

„Je třeba vše vykácet a vybagrovat, ale nikdo na to nedá peníze. Kdysi jsem to čistil, pracoval jsem totiž u správy silnic. Už kdysi jsem si všiml, že voda neodtéká,“ podotkl. Jinak zdůraznil totéž, co většina řidičů. „Nikdo to neřeší, dají tam jen značky,“ doplnil.

Za vše prý může nízký most

Problém je prý hlavně v tom, že železniční most přes Hlavní ulici, tedy ten ve směru z Kylešovic do Komárova, je dost nízký. Alespoň to tvrdí Jiří Šťastný ze Správy železniční dopravní cesty, s. o.

„Aby byla získána větší podjezdná výška, byla silnice pod mostem zahloubena poněkud níže než před mostem a za ním. Je to v místě, kde byl asfalt z vozovky odstraněn a po jejím snížení nahrazen dlažebními kostkami,“ uvedl Šťastný s tím, že odtok vody byl vyřešen přečerpáváním do odvodňovací strouhy, kterou voda odtékala samospádem do řeky Moravice.

„Ovšem úroveň hladiny řeky za normálního průtoku vody je pouze nepatrně níže než niveleta (pozn.redakce: niveleta je čára udávající výškové poměry, sklon komunikace) silniční vozovky pod železničním mostem. Konfigurace okolního rovinatého terénu ani neumožnila docílit většího spádu,“ pokračuje.

Ačkoliv byl podle jeho slov odvodňovací příkop při elektrizaci trati z Ostravy do Opavy v letech 2005 - 2006 řádně vyčištěn od všech překážek, naplavenin a nánosů i náletových dřevin, svou funkci je schopen plnit jenom za normálního stavu říční hladiny v Moravici.

„Zvedne-li se hladina Moravice na úroveň vozovky pod mostem, což se stává i při větších deštích, nemusí to být přímo povodně, voda z řeky se samozřejmě příkopem zpětně dostává až na silnici,“ podotkl.

Jak zmínil, podle posledních informací se připravuje stavba jižního silničního obchvatu Opavy. „Při jehož výstavbě by mělo být odstraněno i toto problematické místo. Stavba by měla začít ještě v letošním roce na podzim,“ doplnil se slovy, že stavebníkem silničního obchvatu bude zřejmě Ředitelství silnic a dálnic, případně Moravskoslezský kraj.

Lucie Orbanová

Ostrůvek u Lidlu komplikuje dopravu

Řidiči nechápou, kdo to mohl povolit. Ostrůvek u nově vybudovaného Lidlu v Opavě na Olomoucké ulici totiž komplikuje dopravu. Asi nejhůř se projíždí autobusům. „Jezdím přes toto místo téměř denně a řidiči mají mnohdy co dělat, aby se tam vešli. Tento úsek samozřejmě projíždí řidič pomaleji, než je obvyklé,“ řekla jedna z cestujících.

Jak redakci potvrdil vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací opavského magistrátu Rudolf Klein, šířkové parametry vozovky jsou dostatečné i pro autobusovou či nákladní dopravu. Jak také uvedl, ostrůvek a přechod pro chodce u Horova náměstí není v kolizi se zastávkou MHD.

Při zastavení trolejbusu v zastávce podle jeho slov vždy zůstane volný průjezd pro ostatní vozidla včetně vozidel IZS. „Umístění semaforů na těchto přechodech, když pominu finanční otázku, by nebylo vhodné i z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy,“ řekl Klein.

Veronika Schindlerová

Křižovatka smrti dál ohrožuje životy

Křižovatka smrti na Hradecké ulici u odbočky na Otice a Kylešovice stále budí v řidičích velký respekt. Není totiž zabezpečena signalizačním zařízením ani závorami. Řidiči musejí být v těchto místech opatrnější než kdekoliv jinde. Těžké havárky jsou tady poměrně časté. Přestože tam zahynula již řada lidí, nic se nezměnilo. A železniční přejezd v těchto místech stále není zabezpečen.

Lucie Orbanová

V budoucnu tu bude kruhový objezd

Jedním z míst, která se zdají dnes nebezpečná, je i křižovatka napojující výpadovku z Opavy na Hlučín s propojením S1 od Globusu. Řidiči zde při projíždění kroutí hlavou. „Proč to nepostavili rovně?“ ptají se řidiči sami sebe.

Odpověď je jednoduchá. Tento vlnící se úsek je jen částí budoucího kruhového objezdu, který bude součástí plánovaného obchvatu Opavy. Proto je takto zahnutý. V budoucnu pak na něj naváže další stavba, na jejímž konci by měl být tzv. severní obchvat města. Kdy to ale bude, je stále nejasné.

„Na východní část severního obchvatu, tedy na část od Kauflandu po Stříbrné jezero, je už vydáno územní rozhodnutí. Ředitelství silnic a dálnic ale není dosud vlastníkem všech pozemků, a otázka majetkových vypořádání proto stále není uzavřena,“ vysvětlila aktuální stav příprav stavby Jana Onderková, vedoucí investičního odboru opavského magistrátu.

Martin Kůs